Pers

Wij brengen de pers regelmatig op de hoogte van wat er speelt binnen ons werkgebied.

Heeft u als journalist vragen over onze organisatie of de persberichten die wij uitbrengen, neem dan contact op met ons team Corporate Communicatie. Dat kan op werkdagen telefonisch via ons Klant Service Centrum op 088 995 22 22.

Persoverzicht

08-11-2018

Modernisering en verduurzaming 124 woningen in Leeuwarden

WoonFriesland is bezig met het moderniseren van woningen aan De Anjen en het Anjenplein in Leeuwarden. De meest voorkomende werkzaamheden zijn het vernieuwen van badkamers, toiletten en keukens. Daarnaast neemt het sociaal verhuurbedrijf energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. In totaal gaat het om 124 woningen. WoonFriesland probeert het werk in april 2019 af te hebben. Met de modernisering is ruim 6,3 miljoen euro gemoeid en wordt voldaan aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

31-10-2018

WoonFriesland gaat nieuwe appartementen bouwen in Burgum

28 verouderde appartementen worden gesloopt en vervangen
In Burgum gaat het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland door met het vernieuwen van woningen. Aan de Kupersstrjitte, in het centrum, staan 28 appartementen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Samen met bewoners is besloten om deze appartementen te vervangen door nieuwbouw. Bewoners hebben een jaar de tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning. Daarna beginnen de werkzaamheden.

31-10-2018

WoonFriesland gaat nieuwe appartementen bouwen in Burgum

28 verouderde appartementen worden gesloopt en vervangen
In Burgum gaat het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland door met het vernieuwen van woningen. Aan de Kupersstrjitte, in het centrum, staan 28 appartementen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Samen met bewoners is besloten om deze appartementen te vervangen door nieuwbouw. Bewoners hebben een jaar de tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning. Daarna beginnen de werkzaamheden.

24-10-2018

Modernisering en verduurzaming 43 huurhuizen op Vlieland

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van woningen aan de Berkenlaan op Vlieland.
Begin 2019 gaat het sociaal verhuurbedrijf op het eiland ook woningen in de Nieuwestraat verbeteren. De meest voorkomende werkzaamheden zijn het vernieuwen van keukens, badkamers en toiletten. Daarnaast neemt het sociaal verhuurbedrijf energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. In totaal gaat het om 43 woningen. WoonFriesland probeert het werk in mei 2019 af te hebben. 

18-10-2018

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

Vernieuwers worden uitgedaagd huis van de toekomst mee te ontwikkelen
Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels. Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Zo maken alle betrokken partijen de droom waar om een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

10-10-2018

WoonFriesland gestart met woningverbetering in Ooststellingwerf

144 woningen in Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha en Bakkeveen duurzamer en meer comfort
In Oosterwolde en Appelscha is WoonFriesland gestart met werkzaamheden om de kwaliteit en de energiezuinigheid van 66 woningen te verbeteren. Later dit jaar en vanaf begin januari 2019 voert het sociaal verhuurbedrijf dezelfde soort werkzaamheden uit in Haulerwijk, Bakkeveen en elders in Oosterwolde. In totaal gaat het om 144 woningen. WoonFriesland investeert hiermee 5 miljoen euro incl. BTW in de gemeente Ooststellingwerf en Opsterland.

02-10-2018

WoonFriesland neemt sociale verhuur Terschelling over van De Veste

Huurder centraal bij overdracht 414 sociale huurwoningen en 204 studentenkamers
Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland neemt aan het einde van dit jaar de verhuurtaken op Terschelling over van Woningstichting De Veste. Na goede gesprekken met Huurdersvereniging De Brandaris en de gemeente Terschelling is unaniem voor WoonFriesland gekozen. Hiermee is voor zowel de huurders als het eiland gewaarborgd dat de sociale woningvoorraad en de dienstverlening op een goede manier behouden blijft. Het gaat om 414 sociale huurwoningen, 204 studentenkamers, 3 medewerkers en het netwerkpunt op Terschelling. Ook zijn er plannen om een 50-tal nieuwe woningen te bouwen om voor meer evenwicht op de Terschellinger woningmarkt te zorgen. Vandaag zijn de eerste stappen gezet voor de overdracht met het ondertekenen van de overeenkomst.

13-09-2018

WoonFriesland gestart met nieuwbouw en woningverbetering in Burgum

76 nieuwe ‘all electric’ woningen en 109 woningen duurzamer en meer comfort 
In Burgum voert WoonFriesland op grote schaal werkzaamheden uit. 
Aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel (Burgum-West) worden 70 huurwoningen gesloopt. Hiervoor komen 76 energiezuinige, gasloze 'all electric' woningen voor in de plaats. Daarnaast zorgt WoonFriesland voor kwaliteits-verbetering, energiemaatregelen en onderhoud in 109 andere woningen in het dorp. Het sociaal verhuurbedrijf investeert hiermee in Burgum ruim 15 miljoen euro.

10-09-2018

Samenwerking JINC Leeuwarden en WoonFriesland begonnen

Samenwerken voor een betere start van jongeren op de arbeidsmarkt
Deze zomer hebben JINC Leeuwarden en WoonFriesland een bijzonder convenant getekend. Hun gezamenlijke doel is om jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand een betere start op de arbeidsmarkt geven. WoonFriesland is de eerste woningcorporatie in Noord-Nederland die een dergelijke samenwerking met JINC aangaat.

29-08-2018

WoonFriesland investeert fors in nieuwe en bestaande woningen Heerenveen

Vandaag start WoonFriesland met de eerste van drie projecten in Heerenveen. Daarmee investeert de woningcorporatie een kleine 10 miljoen in de sportstad. In september 2018 beginnen in Heerenveen Midden de voorbereidingen van de sloop en vervangende nieuwbouw van 52 woningen aan de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan. Daarnaast wordt vandaag gestart met de verbouw van de commerciële ruimte in de Kempenaersingel tot 7 appartementen. Iets later starten de werkzaamheden voor verbeteringen aan 57 woningen aan de Trekker.

04-07-2018

Onafhankelijke commissie geeft WoonFriesland 8-

Sociaal verhuurbedrijf zet geld weloverwogen in voor 
Huurdersorganisaties, gemeenten en partners zien en waarderen de inzet en resultaten van WoonFriesland. Een onafhankelijke visitatiecommissie blikte terug op de periode 2014 – 2017 en stelde dat vast door deze organisaties te interviewen. De commissie hield ook de geleverde prestaties tegen het licht, beoordeelde de inzet van geld en onderzocht hoe WoonFriesland wordt bestuurd en geleid. Al deze aspecten bij elkaar kregen gemiddeld een 8- van de commissie. Een mooie stijging ten opzicht van de 6,8 over de vorige periode.

24-05-2018

WoonFriesland levert 37 nieuwbouwwoningen op in Drachten

Eerste huurders ontvangen de sleutel van hun nieuwe woning
Onlangs ontvingen de eerste huurders in de wijk De Bouwen in Drachten de sleutel van hun nieuwbouwwoning. Het afgelopen jaar bouwde WoonFriesland hier 37 nieuwe huurwoningen. De investering door WoonFriesland betrof hiervoor 5 miljoen. Met dit project sluit het sociaal huurbedrijf de herstructurering in de buurt af.

12-04-2018

Centraal magazijn Service en Onderhoud van WoonFriesland aan Oedsmawei Grou geopend

Op donderdag 12 april is het nieuwe pand van WoonFriesland door directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra en wethouder wonen Henk Deinum van gemeente Leeuwarden, geopend. Door de komst van het centrale magazijn kan het Service- en Onderhoudsteam van het sociaal verhuurbedrijf klantgerichter en efficiënter werken. De bussen worden vanuit Grou bevoorraad zodat de monteurs minder reistijd kwijt zijn.

05-04-2018

WoonFriesland moderniseert en verduurzaamt 30 huurhuizen in Noardburgum

WoonFriesland is gestart met het verbeteren van 30 huurwoningen aan de Hanegraaffweg in Noardburgum. 20 van de 30 huizen worden zowel van binnen als van buiten aangepakt. Het doel hiervan is om de kwaliteit en het wooncomfort op het niveau te brengen dat WoonFriesland haar huurders wil bieden. De woningen maken een labelsprong naar minimaal label B en zelfs naar A. Volgens planning zijn de werkzaamheden voor de zomervakantie klaar. Bij 10 woningen wordt met name onderhoud aan de buitenkant gedaan.

29-03-2018

Samenwerking gemeente en WoonFriesland voor nieuwe woningen in een versterkt centrum

WoonFriesland wil op de plek van het oude postkantoor aan het Burgemeester Kuperusplein tenminste negentig sociale huurwoningen bouwen. “Onze huurders verdienen een prominente plek in het hart van Heerenveen. Nieuwbouw op deze locatie met veel toekomstpotentie speelt daar op in”, vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. De gemeente grijpt dit aan om te verkennen welke verbeterslag mogelijk is voor het gebied tussen de Sieversstraat en de Van Kleffenslaan. Daarover gaat de gemeente in gesprek met belanghebbenden in de omgeving. “We willen een levendig centrum, passend bij deze tijd, waar mensen graag zijn”, verklaart wethouder Siebren Siebenga. “We sluiten daarom graag aan bij dit ambitieuze initiatief van WoonFriesland voor moderne, betaalbare huurwoningen.” Beiden leggen hun samenwerking in een intentieovereenkomst vast.

26-03-2018

WoonFriesland bouwt nieuwe woningen in Drachten en Harkema

Dertig woningen worden gesloopt: bewoners staan er voor 100% achter

In Drachten en Harkema worden in totaal dertig woningen vervangen door nieuwbouw. Het gaat hierbij om twaalf nieuwe huurwoningen aan het Ds. Tiesingaplein in Harkema en minimaal achttien nieuwe appartementen aan ’t Suderhiem in Drachten. In beide plaatsen staan de huidige bewoners voor 100% achter de nieuwbouw. In Drachten werden de plannen zelfs met applaus ontvangen.

15-02-2018

WoonFriesland investeert in Service & Onderhoud

Nieuwbouw centraal  magazijn aan Oedsmawei in Grou van start
Op donderdag 15 februari is de sloop van Oedsmawei 19 in Grou gestart. Het oude gebouw maakt plaats voor het nieuwe centrale magazijn van Service & Onderhoud van WoonFriesland. Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland vindt het belangrijk om Service & Onderhoud in eigen beheer te hebben en investeert daarom in medewerkers en het nieuwe magazijn. Het is de bedoeling om per april gebruik te kunnen maken van de nieuwe locatie.

17-01-2018

Ook komende jaren verduurzaamt WoonFriesland huurwoningen in Leeuwarden

Corporatie investeert tot en met 2022 circa €156 miljoen in de Friese hoofdstad
Het Sociaal Verhuurbedrijf WoonFriesland start het nieuwe jaar met het moderniseren van 96 huurwoningen aan de Boeierstraat in Leeuwarden. Zowel de binnen- als de buitenkant wordt aangepakt om voor haar huurders optimaal wooncomfort te realiseren. WoonFriesland wil hiermee de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningen verbeteren. De kwaliteitsverbetering aan de Boeierstraat is het zevende vernieuwingsproject in Leeuwarden sinds begin 2017. In totaal investeert WoonFriesland in de periode 2018-2022 circa €156 miljoen aan kwaliteitsverbeteringen, onderhoud, verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid van huurwoningen in Leeuwarden.

22-12-2017

WoonFriesland koopt 297 woningen van Mooiland

WoonFriesland koopt 297 woningen van woningcorporatie Mooiland. Het gaat om het totale bezit van Mooiland in Friesland. De woningen passen goed bij de portefeuille en ambities van WoonFriesland. WoonFriesland is actief in heel Friesland en de komende jaren investeert het sociaal verhuurbedrijf fors in uitbreiding, modernisering en verduurzaming van haar bezit.

19-12-2017

WoonFriesland investeert 370 miljoen in haar woningen

In 2017 ruim 2000 woningen gemoderniseerd en verduurzaamd
WoonFriesland verbetert in 5 jaar tijd zo’n 9.000 huizen. Hiermee besteedt het sociaal verhuurbedrijf € 370 miljoen aan verduurzaming, verbetering van kwaliteit van de huizen en nieuwbouw in 18 Friese gemeenten. Ook voor 2018 heeft WoonFriesland hierover afspraken gemaakt met deze gemeenten en haar huurdersorganisatie Platform Huurders. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘prestatieafspraken’. Hiermee draagt WoonFriesland bij aan de woonvisies van de gemeenten om te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in heel Friesland.

23-11-2017

Huurders geven WoonFriesland opnieuw betere beoordeling

Branchevereniging Aedes heeft voor de vierde keer een benchmark gehouden. Ten opzichte van de benchmark in 2016 geven de huurders WoonFriesland opnieuw hogere cijfers. Zo krijgt het sociaal verhuurbedrijf een 7,3 in plaats van een 6,8 in 2016 voor het verbeteren van de kwaliteit van de huizen. Daarnaast valt op dat huurders met een reparatieverzoek een 7,6 in plaats van een 7,4 geven.

07-11-2017

Vervolg verbetering seniorencomplex Leeuwarden

WoonFriesland verhoort wensen huurders 54 woningen Soestdijkstraat
Vanaf 13 november gaat WoonFriesland verder met het verbeteren van 54 woningen aan de Soestdijkstraat in Leeuwarden. In een eerder stadium zijn in dit seniorencomplex uit 1972 de badkamer, meterkast en ramen vernieuwd. Nu krijgt een groot deel van de woningen ook een nieuw keukenblok en wordt op alle adressen klein onderhoud uitgevoerd. In de centrale ruimten wordt een aantal gezamenlijke wensen van bewoners vervuld. Volgens planning zijn alle binnen werkzaamheden voor de kerst klaar.

23-05-2017

WoonFriesland verbetert 56 woningen in Drachten

WoonFriesland start na de Pinksteren met het verhogen van de kwaliteit van 56 woningen in de wijken Noordoost en De Wiken in Drachten. De werkzaamheden bestaan vooral uit het vernieuwen van toiletten, badkamers en keukens in combinatie met gepland regulier onderhoud en energiebesparende maatregelen. Naast deze 56 en 112 woningen in De Drait volgen later dit jaar nog eens 160 woningen in Drachten die WoonFriesland verduurzaamt.

19-04-2017

WoonFriesland modernisteert 76 woningen in Leeuwarden

Begin april start WoonFriesland met het moderniseren van 76 woningen aan de Werkmanslust in Leeuwarden

Alle huizen worden voorzien van een nieuwe badkamer en toilet. Een deel krijgt daarnaast een nieuwe keuken. Ook de buitenkant ondergaat een metamorfose. Ramen met HR++ glas, dakisolatie onder nieuwe dakpannen en zonnepanelen zorgen voor nog meer comfort en een lagere energierekening voor bewoners.

24-01-2017

WoonFriesland verbetert woningen in Sumar en Eastermar

Verbeteringen zijn onderdeel van investeringsplan gemeente Tytsjerksteradiel

WoonFriesland werkt aan kwaliteitsverbeteringen van 71 woningen in Eastermar en Sumar. Hierbij gaat het onder andere om nieuw sanitair, buitenschilderwerk en energiemaatregelen zoals het glas vervangen door isolatieglas (HR++), aanbrengen van muur- en vloerisolatie en plaatsen van zonnepanelen. De werkzaamheden vinden plaats tot juli 2017 en zijn onderdeel van het meerjarige investeringsaanbod van de woningcorporatie aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

Persarchief

Eerdere persberichten vindt u in ons persarchief.