Pers

Wij brengen de pers regelmatig op de hoogte van wat er speelt binnen ons werkgebied.

Heeft u als journalist vragen over onze organisatie of de persberichten die wij uitbrengen, neem dan contact op met ons team Corporate Communicatie. Dat kan op werkdagen telefonisch via ons Klant Service Centrum op 088 995 22 22.

Persoverzicht

23-11-2017

Huurders geven WoonFriesland opnieuw betere beoordeling

Branchevereniging Aedes heeft voor de vierde keer een benchmark gehouden. Ten opzichte van de benchmark in 2016 geven de huurders WoonFriesland opnieuw hogere cijfers. Zo krijgt het sociaal verhuurbedrijf een 7,3 in plaats van een 6,8 in 2016 voor het verbeteren van de kwaliteit van de huizen. Daarnaast valt op dat huurders met een reparatieverzoek een 7,6 in plaats van een 7,4 geven.

21-11-2017

WoonFriesland verduurzaamt huurwoningen Hurdegaryp en Gytsjerk

Onlangs is WoonFriesland gestart met het moderniseren van 61 huizen in Hurdegaryp en Gytsjerk. Alle huizen worden nog dit jaar voorzien van een nieuwe badkamer en toilet, een moderne meterkast en mechanische ventilatie. Een nieuw keukenblok volgt in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dan zorgen nieuwe ramen met HR++ glas en zonnepanelen bovendien voor een lagere energierekening. Eind april 2018 zijn alle werkzaamheden klaar.

15-11-2017

Modernisering voor 34 huizen op Vlieland

WoonFriesland is gestart met het verbeteren van 34 woningen in drie straten op Vlieland. De meest voorkomende werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van keukens, badkamers en toiletten en het toepassen van energiebesparende maatregelen waaronder het plaatsen van zonnepanelen. WoonFriesland streeft ernaar de werkzaamheden eind april 2018 te voltooien.

07-11-2017

Vervolg verbetering seniorencomplex Leeuwarden

WoonFriesland verhoort wensen huurders 54 woningen Soestdijkstraat
Vanaf 13 november gaat WoonFriesland verder met het verbeteren van 54 woningen aan de Soestdijkstraat in Leeuwarden. In een eerder stadium zijn in dit seniorencomplex uit 1972 de badkamer, meterkast en ramen vernieuwd. Nu krijgt een groot deel van de woningen ook een nieuw keukenblok en wordt op alle adressen klein onderhoud uitgevoerd. In de centrale ruimten wordt een aantal gezamenlijke wensen van bewoners vervuld. Volgens planning zijn alle binnen werkzaamheden voor de kerst klaar.

02-11-2017

WoonFriesland verbetert 96 huizen in Koudum

WoonFriesland start vrijdag 3 november met het verbeteren van 96 woningen aan zeven verschillende straten in Koudum
De huizen worden zowel van binnen als van buiten grondig aangepakt. Het doel hiervan is om de kwaliteit en het wooncomfort op het niveau te brengen dat WoonFriesland haar huurders wil bieden. De woningen maken een labelsprong naar minimaal label B en in veel gevallen zelfs naar A. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind maart 2018 klaar.

01-11-2017

WoonFriesland rondt woningverbetering Wolvega af

In totaal zijn ruim 160 huizen vernieuwd
Deze week levert WoonFriesland in Wolvega de laatste van ruim 160 woningen op die het afgelopen jaar zijn vernieuwd. De afgelopen maanden zijn ruim honderd woningen verspreid in Wolvega aangepakt. De huizen zijn voorzien van een nieuwe badkamer en isolatie en krijgen zonnepanelen. Daarnaast zijn de huizen in de Breuningslaan ook aan de buitenkant geschilderd in moderne kleuren.

 

11-10-2017

WoonFriesland moderniseert opnieuw woningen in Ureterp

Dit keer kwaliteitsverbetering voor 55 huurwoningen
Begin november start WoonFriesland opnieuw met het moderniseren en verduurzamen van haar huurwoningen in Ureterp. Het betreft deze keer 55 woningen. Voor de zomer zijn al 14 woningen aangepast. Alle adressen krijgen een nieuwe badkamer en zonnepanelen. Waar nodig worden ook andere werkzaamheden uitgevoerd zoals regulier klein onderhoud, het vernieuwen van enkele keukens of het aanbrengen van HR++ glas en isolatie. Als alles volgens planning verloopt zijn de meeste woningen aan de binnenzijde voor de kerst klaar.

27-09-2017

WoonFriesland gaat verder met het moderniseren en verduurzamen van woningen in Leeuwarden

Huurders met vragen welkom in mobiel informatiepunt ‘Woonvragen´
WoonFriesland gaat verder met het moderniseren van woningen in Leeuwarden. Dit keer gaat het om 352 huurwoningen. Op een groot deel van de adressen worden toiletten, badkamers, keukens en meterkasten vernieuwd. Waar nodig worden installaties voor centrale verwarming en mechanische ventilatie aangepakt. Tegelijkertijd vindt in alle woningen en portieken regulier onderhoud plaats, worden energiebesparende maatregelen getroffen en zonnepanelen geplaatst.

21-09-2017

Kwaliteitsverbetering 90 woningen Heerenveen en Tjalleberd

Eerste inzet nieuwe informatiepunten ‘WoonVragen’ voor huurders
Vanaf 25 september gaat WoonFriesland verder met het verbeteren van 90 woningen in Heerenveen en Tjalleberd. Een groot deel heeft een aantal jaar geleden al een nieuwe keuken, badkamer en toilet gekregen. De aannemer gaat nu aan het werk in de resterende 21 woningen. Hij pleegt op alle 90 adressen regulier onderhoud en past daar de meterkasten aan. Zonnepanelen plus nieuwe ketels voor centrale verwarming en het reinigen van de mechanische ventilatie maken de woningen energiezuiniger. Volgens planning zijn alle werkzaamheden nog dit jaar klaar.

19-07-2017

WoonFriesland bouwt 76 nieuwe woningen in Burgum West

In Burgum West zijn de bewoners van 70 huurwoningen aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel geïnformeerd dat de sloop- en nieuwbouwplannen van WoonFriesland definitief zijn. De woningen worden vervangen door 76 nieuwe woningen met energielabel A. De bewoners kunnen terugkeren naar hun nieuw te bouwen woning of met voorrang verhuizen naar een andere woning van WoonFriesland.

12-07-2017

Verduurzaming 268 woningen in Leeuwarden

Half juli start WoonFriesland met het verduurzamen van 268 huurwoningen aan de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de woningen worden flink aangepakt hetgeen een beter comfort voor de huurders oplevert. Ook worden de woningen duurzamer door verbeterde isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. De huurders profiteren hiermee direct van een lagere energierekening.

12-07-2017

Verduurzaming 268 woningen in Leeuwarden

Half juli start WoonFriesland met het verduurzamen van 268 huurwoningen aan de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de woningen worden flink aangepakt hetgeen een beter comfort voor de huurders oplevert. Ook worden de woningen duurzamer door verbeterde isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. De huurders profiteren hiermee direct van een lagere energierekening.

22-06-2017

WoonFriesland verbetert opnieuw woningen in Zuidwest-Friesland

Onderhoud en kwaliteitsverbetering aan 76 woningen in Hemelum, Warns, Molkwerum en Hindeloopen

WoonFriesland is opnieuw gestart met groot onderhoud en kwaliteitsverbetering van een deel van haar huurwoningen in Zuidwest-Friesland. Eerder deze maand startte al de verduurzaming van 28 woningen in Stavoren. Nu krijgen 76 adressen in Hemelum, Molkwerum, Warns en Hindelopen onder andere een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Daarnaast worden meterkasten gemoderniseerd en CV installaties aangepakt. De grootschalige vernieuwing gebeurt in combinatie met regulier onderhoud, zoals schilderwerk en herstel van voegwerk en dakgoten. Later dit jaar worden nog eens rond de 100 woningen in Koudum verbeterd.

20-06-2017

50 huurwoningen verbeterd in Buitenpost en Surhuisterveen

Meer comfort door verduurzaming en kwaliteitsverbetering

WoonFriesland heeft onlangs het groot onderhoud aan 36 huurwoningen in Surhuisterveen (Ds. Boekholtstraat, Grietmansstraat, De Nachtegaal en De Spreeuw) afgerond. Door het vervangen van onder andere badkamers en toiletten in combinatie met gepland onderhoud zijn de woningen weer helemaal klaar voor de toekomst. Een zelfde project wordt binnenkort afgerond voor 14 huurwoningen in Buitenpost (N. Haismastraat). Met het verduurzamen en de kwaliteitsverbeteringen draagt WoonFriesland bij aan het wooncomfort van bewoners.

14-06-2017

WoonFriesland verbetert wooncomfort 71 woningen in Sûwald en Burgum

Onlangs is WoonFriesland gestart met het moderniseren en verduurzamen van 71 woningen in Sûwald en Burgum. Waar nodig worden toiletten, badkamers en keukens vernieuwd en meterkasten uitgebreid. Ook worden installaties voor centrale verwarming en mechanische ventilatie aangepakt. Tegelijkertijd vindt in alle woningen regulier onderhoud plaats en worden energiebesparende maatregelen getroffen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober klaar.

06-06-2017

WoonFriesland verbetert nog eens 28 huurwoningen in Stavoren

WoonFriesland start na de Pinksterdagen met het verbeteren en verduurzamen van 28 huurwoningen aan de Sint Odulpusstraat en de Achterdelft in Stavoren. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en het wooncomfort op het niveau blijven dat WoonFriesland haar huurders wil bieden, worden de woningen grondig aangepakt. Op eenzelfde manier zijn eerder al 4 woningen aan de Visstraat en Vrouwezand onder handen genomen.

30-05-2017

WoonFriesland verbetert wooncomfort 87 woningen in Leeuwarden, Ryptsjerk en Gytsjerk

Deze week start WoonFriesland met het moderniseren en verduurzamen van 52 woningen in Leeuwarden. Ook in Ryptsjerk en Gytsjerk wordt de kwaliteit van 35 woningen verbeterd. Waar nodig worden toiletten, badkamers en keukens vernieuwd en meterkasten uitgebreid. Tegelijkertijd vindt in alle woningen regulier onderhoud plaats en worden energiebesparende maatregelen getroffen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober klaar.

23-05-2017

WoonFriesland verbetert 56 woningen in Drachten

WoonFriesland start na de Pinksteren met het verhogen van de kwaliteit van 56 woningen in de wijken Noordoost en De Wiken in Drachten. De werkzaamheden bestaan vooral uit het vernieuwen van toiletten, badkamers en keukens in combinatie met gepland regulier onderhoud en energiebesparende maatregelen. Naast deze 56 en 112 woningen in De Drait volgen later dit jaar nog eens 160 woningen in Drachten die WoonFriesland verduurzaamt.

17-05-2017

WoonFriesland gestart met plaatsen zonnepanelen op 15.000 woningen

Symbolische onthulling zonnepanelen op woningen in Leeuwarden

Vandaag onthulde Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van woningcorporatie WoonFriesland, symbolisch de eerste zonnepanelen die de corporatie in samenwerking met stichting Wocozon momenteel op 198 huurwoningen in Leeuwarden plaatst. Zij deed dit in het bijzijn van huurders samen met Michiel Schrier, gedeputeerde van de provincie Fryslân en Jan Atze Nicolai, wethouder van de gemeente Leeuwarden. WoonFriesland beoogt met de zonnepanelen een verlaging van de energielasten voor de huurders. Het voordeel kan gemiddeld (afhankelijk van het aantal zonnepanelen en gebruik) oplopen tot
€100 per huishouden. Met de verduurzaming van de woningvoorraad levert de woningcorporatie bovendien een bijdrage aan het milieu en de Friese energietransitie.

11-05-2017

WoonFriesland verbetert woningen in Koarnjum, Britsum en Stiens

Onderhoud en kwaliteitsverbetering voor 30 woningen

Deze week is WoonFriesland gestart met het onderhoud en verduurzamen van 30 woningen in Koarnjum, Britsum en Stiens. Het gaat hierbij onder andere om schilderwerk, herstel metsel- en voegwerk, het plaatsen van HR++ glas en vloer- en muurisolatie. Daarnaast krijgen de meeste huurders een vernieuwde badkamer, keuken en/of vernieuwd toilet. Zonnepanelen die later dit jaar geplaatst worden zorgen voor een energie- en kostenbesparing voor de bewoners.

04-05-2017

WoonFriesland verduurzaamt 25 woningen in Leeuwarden

Op maandag 8 mei 2017 start WoonFriesland met het moderniseren van 25 woningen aan de Keizerskroon in Leeuwarden
Bij alle woningen wordt het toilet vernieuwd en bij 24 ook de doucheruimte. Bij een deel van de woningen wordt de meterkast uitgebreid en de installatie voor mechanische ventilatie vernieuwd of schoongemaakt. Zonnepanelen en vloerisolatie zorgen voor een flinke comfortverbetering en energiebesparing. Het houtwerk aan de buitenzijde van alle huizen wordt geschilderd en bij de draaiende delen wordt de tochtwering gecontroleerd.

19-04-2017

WoonFriesland modernisteert 76 woningen in Leeuwarden

Begin april start WoonFriesland met het moderniseren van 76 woningen aan de Werkmanslust in Leeuwarden

Alle huizen worden voorzien van een nieuwe badkamer en toilet. Een deel krijgt daarnaast een nieuwe keuken. Ook de buitenkant ondergaat een metamorfose. Ramen met HR++ glas, dakisolatie onder nieuwe dakpannen en zonnepanelen zorgen voor nog meer comfort en een lagere energierekening voor bewoners.

11-04-2017

WoonFriesland verbetert kwaliteit van meer dan 50 woningen in Oosterwolde en Haulerwijk

WoonFriesland is gestart met de verbetering van 19 woningen in Oosterwolde

WoonFriesland is begonnen met het verbeteren van het comfort en de verduurzaming van 19 woningen in Oosterwolde aan de Assepot en De Hegen. In juni volgen 32 woningen in Haulerwijk (Meester Zuidemastraat, Dokter Beumerstraat en Meester Jongebloedstraat). Bijna alle badkamers, keukens, meterkasten en installaties voor mechanische ventilatie worden vernieuwd. Een aantal woningen krijgt ook een nieuw toilet. Bovendien worden verschillende energiebesparende maatregelen toegepast als gevelisolatie, HR++ glas en HR verwarmingsketels.

16-02-2017

WoonFriesland verbetert 112 woningen in Drachten

Kwaliteitsverhoging en zonnepanelen in de wijk De Drait

WoonFriesland is gestart met kwaliteitsverbeteringen van 112 woningen in De Drait in Drachten. Er worden onder andere zonnepanelen geplaatst om de stroomkosten van bewoners te verlagen. Daarnaast krijgen de meeste woningen een nieuwe badkamer en een nieuw toilet. Ook vinden onderhoudswerkzaamheden plaats zoals schilderwerk en gevelonderhoud.

08-02-2017

WoonFriesland plaatst zonnepanelen op woningen in Wolvega

Zonnepanelen zijn onderdeel van kwaliteitsverbeteringen aan 56 woningen
Deze week is WoonFriesland gestart met kwaliteitsverbeteringen aan 56 woningen in Wolvega. De woningcorporatie plaatst onder andere zonnepanelen om de stroomkosten te verlagen voor bewoners. De overige werkzaamheden verschillen per type woning en bestaan onder andere uit het vernieuwen van de badkamer, het toilet en de keuken. Daarnaast neemt WoonFriesland isolerende maatregelen en vinden schilderwerkzaamheden plaats.

01-02-2017

WoonFriesland levert betaalbare en duurzame seniorenwoningen Schiermonnikoog op

WoonFriesland heeft eind januari de eerste zeven van in totaal veertien nieuwe seniorenwoningen op Schiermonnikoog opgeleverd
De woningen van het seniorencomplex De Riich aan Burgemeester van der Bergstraat en Van Starkenborghstraat hebben niet meer het gewenste kwaliteitsniveau en worden gesloopt. Dit gebeurt nadat de eerste bewoners zijn verhuisd naar hun nieuwe woning. De nieuwe woningen krijgen het A++ energielabel. Dit betekent voor bewoners lagere energielasten en meer woongenot. In april 2017 start de bouw van nog zeven nieuwe woningen, die in de herfst van 2017 worden opgeleverd.

24-01-2017

WoonFriesland verbetert woningen in Sumar en Eastermar

Verbeteringen zijn onderdeel van investeringsplan gemeente Tytsjerksteradiel

WoonFriesland werkt aan kwaliteitsverbeteringen van 71 woningen in Eastermar en Sumar. Hierbij gaat het onder andere om nieuw sanitair, buitenschilderwerk en energiemaatregelen zoals het glas vervangen door isolatieglas (HR++), aanbrengen van muur- en vloerisolatie en plaatsen van zonnepanelen. De werkzaamheden vinden plaats tot juli 2017 en zijn onderdeel van het meerjarige investeringsaanbod van de woningcorporatie aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

08-11-2016

WoonFriesland verbetert 198 woningen in Leeuwarden en houdt huren laag

WoonFriesland gaat in Leeuwarden 198 woningen opknappen aan de Jan van Scorelstraat, Dirk Boutstraat en Cornelis Trooststraat. Deze week informeert de  woningcorporatie haar huurders over de geplande kwaliteits- en comfortverbeteringen. De eerste bewonersavond kende een hoge opkomst. WoonFriesland kiest bij deze woningen voor kwaliteitsverbetering in plaats van sloop om voldoende goedkope woningen (met een huur van rond de 300 euro) te kunnen blijven aanbieden voor mensen met een smalle beurs.

Persarchief

Eerdere persberichten vindt u in ons persarchief.